Účetní terminologie v německém jazyce - distanční kurz Zobrazit v plné velikosti

Účetní terminologie v německém jazyce - distanční kurz

 

- Studijní materiály zdarma: Kniha "Praktický průvodce českými účetními výkazy v německém jazyce aneb překlad z češtiny do němčiny)

- Osvědčení o absolvování kurzu, které můžete doložit svému zaměstnavateli

   (osvědčení je vydáno na základě absolvování závěrečného testu - jednoduchý test ze znalostí v obsažených v knize)

Více informací

ÚT - NJ

1 440 Kč

Náplň a obsah kurzu

Kurz si klade za důraz nenásilnou formou seznámit účastníky s německou terminologií, kterou je nutno používat v ekonomické, finanční a účetní oblasti.

Proč si vybrat tento kurz

Chcete si prohloubit své znalosti ekonomické a účetní německé terminologie?
Chcete nastoupit či pracujete v zahraniční firmě, kde je nutností komunikovat se zahraničními partnery v německém jazyce?
Chcete získat lepší pracovní pozici v zahraniční firmě?

Pokud zní vaše odpověď ano, neváhejte se přihlásit na náš distanční kurz.

Pro koho je kurz určen

Kurz je měsíční – studujete, kdy a jak potřebujete. Po uplynutí 30 dnů je připraven test, který ověří Vaše znalosti a Vy jeho splněním obdržíte osvědčení o absolvování kur­zu.

Kurz je možné po domluvě i zkrátit.

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je naučit, prohloubit či rozšířit slovní zásobu se zaměřením na ekonomickou a účetní němčinu.

Obsah kurzu

Rozsah ekonomické / účetní německé slovní zásoby (obsažena v knize, kterou dostanete jako studijní materiál zdarma):
Rozvaha (plný rozsah)
Výkaz zisku a ztráty (plný rozsah)
Příloha k účetní závěrce (plný rozsah)
Cash flow
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
Výroční zpráva
Zápis z řádné valné hromady
Účtová osnova


Dále fakultativně:
Životopis + průvodní dopis
Základy obchodní korespondence
Běžné otázky, které se vyskytují v pracovním pohovoru
Faktura
Telefonní rozhovor
Typy účetních
Obchodní korporace a související terminologie
Základní výrazy obchodních dokumentů
Platební podmínky
Dodací podmínky INCOTERMS
Nabídka, poptávka
Objednávka
Reklamace
Stavebnicová němčina s vybranými modelovými spojeními