Účetní terminologie v anglickém jazyce - angličtině - distanční studium Zobrazit v plné velikosti

Účetní terminologie v anglickém jazyce - angličtině - distanční studium

- Studijní materiály zdarma: Kniha "Praktický průvodce českými účetními výkazy v anglickém jazyce aneb překlad z češtiny do angličtiny)

- Osvědčení o absolvování kurzu, které můžete doložit svému zaměstnavateli

   (osvědčení je vydáno na základě absolvování závěrečného testu - jednoduchý test ze znalostí v obsažených v knize)

Více informací

ZS05

1 440 Kč

Chcete si prohloubit své znalosti ekonomické a účetní anglické terminologie?

Chcete nastoupit či pracujete v zahraniční firmě, kde je nutností komunikovat se zahraničními partnery v anglickém jazyce?

Chcete získat lepší pracovní pozici v zahraniční firmě?

Pokud zní vaše odpověď ano, neváhejte se přihlásit na náš kurz účetní terminologie v anglickém jazyce, který je pro vaši pohodlnost volen jako distanční samostudium, ukončené závěrečným testem, při němž obdržíte certifikát a svému potencionálnímu zaměstnavateli můžete doložit, že jste byli v této oblasti proškoleni. Zvyšujete tedy významným způsobem nejen svoje znalosti, ale též uplatnitelnost na trhu práce.

***************

Jako studijní materiál od nás obdržíte ZDARMA v rámci kurzu knihu Praktický průvodce českými účetními výkazy v anglickém jazyce aneb překlad z účetní literaturačeštiny do angličtiny.. Autorkou této knihy je Zuzana Černá. Součástí knihy je účetní software MONEY S3 LITE v hodnotě 6 000 Kč ZDARMA (aktivace do 31.8.2014)

Učební materiál je vytvořen jako průvodce pro všechny, kteří dávají přednost odborné literatuře psané srozumitelnou formou.

Publikace je psána v českém jazyce s překladem do jazyka anglického. Na konci každé kapitoly naleznete cvičení, díky nimž si terminologii osvěžíte a lépe zažijete.

Kurz je měsíční - studujete, kdy a jak potřebujete. Během této doby máte možnost hodinové konzultace s lektorkou. Po uplynutí 30 dnů je připraven test, který ověří Vaše znalosti a Vy jeho splněním obdržíte osvědčení o absolvování kurzu

Kurz je možné po domluvě i zkrátit a domluvit termíny, které Vám vyhovují.

--------------------------

V ceně je zahrnuto:

- učební materiály (kniha Praktický průvodce českými účetními výkazy za 399 Kč).

- hodina konzultace

- závěrečný test z pohodlí domova

- osvědčení o absolvování kurzu, který můžete doložit svému zaměstnavateli

--------------------------
 

Rozsah ekonomické / účetní anglické slovní zásoby (obsažena v knize):

Rozvaha (plný rozsah)
Výkaz zisku a ztráty (plný rozsah)

Příloha k účetní závěrce (plný rozsah)

Cash flowOsvědčení vzor

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Výroční zpráva

Zápis z řádné valné hromady

Účtová osnova 

 

Dále fakultativně:

Životopis + průvodní dopis

Základy obchodní korespondence

Běžné otázky, které se vyskytují v pracovním pohovoru

Faktura 

Telefonní rozhovor 

Typy účetních

Obchodní korporace a související terminologie

Základní výrazy obchodních dokumentů

Platební podmínky

Dodací podmínky INCOTERMS

Nabídka, poptávka

Objednávka

Reklamace

Stavebnicová angličtina s vybranými modelovými spojeními

 

 

 

----------------------

Klíčová slova:

Ekonomická angličtina

Účetnictví anglicky ,  Účetní angličtina

Výkazy v angličtině

Účetnictví anglicky - v angličtině

Výkazy anglicky - v angličtině

Rozvaha anglicky - v angličtině

Výkaz zisku a ztráty anglicky - v angličtině

Závěrka anglicky - v angličtině